M: +381 63 355 522
M: +381 63 306 253
E: drjelena.panic@gmail.com

Suprastrukture

C-007-010500 | ICX Abatment Ø 3,9x0 mm

C-007-010500 | ICX Abatment Ø 3,7x0 mm

 

Opis: Ø 3,7x0mm

Karakteristika: dužina 0mm, short

Materijal: Titanijum 

 


C-007-010501 | ICX Abatment Ø 5x1 mm

C-007-010501 | ICX Abatment Ø 5x1 mm

 

Opis: Ø 5x1mm

Karakteristika: visina 1mm, short

Materijal: Titanijum 

 


C-007-010502 | ICX Abatment Ø 5x2 mm

C-007-010502 | ICX Abatment Ø 5x2 mm

 

Opis: Ø 5x2mm

Karakteristika: dužina 2mm, short

Materijal: Titanijum 

 


C-007-010503 | ICX Abatment Ø 5x3 mm

C-007-010503 | ICX Abatment Ø 5x3 mm

 

Opis: Ø 5x3mm

Karakteristika: visina 3mm, short

Materijal: Titanijum 

 


 

C-007-010504 | ICX Abatment Ø 5x4 mm

C-007-010504 | ICX Abatment Ø 5x4 mm

 

Opis: Ø 5x4mm

Karakteristika: dužina 4mm, short

Materijal: Titanijum 

 


C-007-010505 | ICX Abatment Ø 5x5 mm

C-007-010505 | ICX Abatment Ø 5x5 mm

 

Opis: Ø 5x5mm

Karakteristika: visina 5mm, short

Materijal: Titanijum 

 


 

C-007-010506 | ICX Abatment Ø 5x6 mm

C-007-010506 | ICX Abatment Ø 5x6 mm

 

Opis: Ø 5x6mm

Karakteristika: dužina 6mm, short

Materijal: Titanijum 

 


C-007-016501 | ICX Abatment Ø 6,5x1 mm

C-007-016501 | ICX Abatment Ø 6,5x1 mm

 

Opis: Ø 6,5x1mm

Karakteristika: visina 1mm, short

Materijal: Titanijum 

 


 

C-007-016502 | ICX Abatment Ø 6,5x2 mm

C-007-016502 | ICX Abatment Ø 6,5x2 mm

 

Opis: Ø 6,5x2mm

Karakteristika: dužina 2mm, short

Materijal: Titanijum 

 


C-007-016503 | ICX Abatment Ø 6,5x3 mm

C-007-016503 | ICX Abatment Ø 6,5x3 mm

 

Opis: Ø 6,5x3mm

Karakteristika: visina 3mm, short

Materijal: Titanijum 

 


 

C-007-020501 | ICX Abatment Ø 5x1 mm

C-007-020501 | ICX Abatment Ø 5x1 mm

 

Opis: Ø 5x1mm

Karakteristika: dužina 1mm, long

Materijal: Titanijum 

 


C-007-020502 | ICX Abatment Ø 5x2 mm

C-007-020502 | ICX Abatment Ø 5x2 mm

 

Opis: Ø 5x2mm

Karakteristika: visina 2mm, long

Materijal: Titanijum 

 


 

C-007-020503 | ICX Abatment Ø 5x3 mm

C-007-020503 | ICX Abatment Ø 5x3 mm

 

Opis: Ø 5x3mm

Karakteristika: dužina 3mm, long

Materijal: Titanijum 

 


C-007-020504 | ICX Abatment Ø 5x4 mm

C-007-020504 | ICX Abatment Ø 5x4 mm

 

Opis: Ø 5x4mm

Karakteristika: visina 4mm, long

Materijal: Titanijum 

 


 

C-007-020505 | ICX Abatment Ø 5x5 mm

C-007-020505 | ICX Abatment Ø 5x5 mm

 

Opis: Ø 5x5mm

Karakteristika: dužina 5mm, long

Materijal: Titanijum 

 


C-007-020506 | ICX Abatment Ø 5x6 mm

C-007-020506 | ICX Abatment Ø 5x6 mm

 

Opis: Ø 5x6mm

Karakteristika: visina 6mm, long

Materijal: Titanijum 

 


 

C-007-026501 | ICX Abatment Ø 6,5x1 mm

C-007-026501 | ICX Abatment Ø 6,5x1 mm

 

Opis: Ø 6,5x1mm

Karakteristika: dužina 1mm, long

Materijal: Titanijum 

 


C-007-026502 | ICX Abatment Ø 6,5x2 mm

C-007-026502 | ICX Abatment Ø 6,5x2 mm

 

Opis: Ø 6,5x2mm

Karakteristika: visina 2mm, long

Materijal: Titanijum 

 


 

C-007-026503 | ICX Abatment Ø 6,5x3 mm

C-007-026503 | ICX Abatment Ø 6,5x3 mm

 

Opis: Ø 6,5x3mm

Karakteristika: dužina 3mm

Materijal: Titanijum 

 


C-007-020500 | ICX Abatment Ø 3,7x7 mm

C-007-020500 | ICX Abatment Ø 3,7x7 mm

 

Opis: Ø 3,7x7mm

Karakteristika: visina 0mm, long

Materijal: Titanijum 

 


C-007-030500 | ICX Abatment Ø 3,7x9 mm

C-007-030500 | ICX Abatment Ø 3,7x9 mm

 

Opis: Ø 3,7x9mm

Karakteristika: dužina 0mm

Materijal: Titanijum 

 


C-010-020015 | ICX Estetski Abatment 15°

C-010-020015 | ICX Estetski Abatment 15°

 

Opis: Estetski Abatment 15º

Karakteristika: visina 1,5mm

Materijal: Titanijum 

 


C-010-020025 | ICX Estetski Abatment 15°

C-010-020025 | ICX Estetski Abatment 15°

 

Opis: Estetski Abatment 15º

Karakteristika: visina 2,5mm

Materijal: Titanijum 

 


C-010-020035 | ICX Estetski Abatment 15°

C-010-020035 | ICX Estetski Abatment 15°

 

Opis: Estetski abatment 15º

Karakteristika: visina 3,5mm,

Materijal: Titanijum 

 


C-010-020050 | ICX Estetski Abatment 15°

C-010-020050 | ICX Estetski Abatment 15°

 

Opis: Estetski abatment 15º

Karakteristika: visina 5mm

Materijal: Titanijum 

 


C-010-040015 | ICX Estetski Abatment 25°

C-010-040015 | ICX Estetski Abatment 25°

 

Opis: Estetski abatment 25º

Karakteristika: visina 1,5mm

Materijal: Titanijum 

 


C-010-040025 | ICX Estetski Abatment 25°

C-010-040025 | ICX Estetski Abatment 25°

 

Opis: Estetski abatment 25º

Karakteristika: dužina 2,5mm

Materijal: Titanijum 

 


C-010-040035 | ICX Estetski Abatment 25°

C-010-040035 | ICX Estetski Abatment 25°

 

Opis: Estetski abatment 25º

Karakteristika: visina 3,5mm

Materijal: Titanijum 

 


C-010-040050 | ICX Estetski Abatment 25°

C-010-040050 | ICX Estetski Abatment 25°

 

Opis: Estetski abatment 25º

Karakteristika: dužina 5mm

Materijal: Titanijum 

 


C-010-010010 | ICX Estetski Abatment 1mm

C-010-010010 | ICX Estetski Abatment 1mm

 

Opis: 1mm

Karakteristika: visina 1mm

Materijal: Titanijum 

 


C-010-010030 | ICX Estetski Abatment 3mm

C-010-010030 | ICX Estetski Abatment 3mm

 

Opis: 3mm

Karakteristika: dužina 3mm

Materijal: Titanijum