M: +381 63 355 522
M: +381 63 306 253
E: drjelena.panic@gmail.com

Sastanak sekcije oralnih hirurga i implantologa Srbije

SASTANAK SEKCIJE ORALNIH HIRURGA I IMPLANTOLOGA SRBIJE
14. jun - 16. jun 2013. godine, Aranđelovac, hotel „Izvor “

 

Medical Queen d.o.o. je bio prisutan u svojstvu izlagača na SOHIS-u.
Učesnici Sekcije su bili u prilici da se informišu o savremenim temama iz oblasti oralne hirurgije i
implantologije u okviru planiranih predavanja i okruglog stola. 
Organizovana je bila i  izložba materijala i opreme za oralnu hirurgiju i implantologiju.