M: +381 63 355 522
M: +381 63 306 253
E: drjelena.panic@gmail.com

Overdenture - Ball Abatment Sistem

 

C-022-060001 | ICX-t-bona Ball-Head-System

C-022-060001 | ICX-t-bona Ball-Head-System

 

Opis: 1mm H,ball- Ø 2.25mm

Karakteristika: visina 1mm

Materijal: Titanijum 

 

 


 

C-022-060002 | ICX-t-bona Ball-Head-System

C-022-060002 | ICX-t-bona Ball-Head-System

 

Opis: 2mm H,ball- Ø 2.25mm

Karakteristika: visina 2mm

Materijal: Titanijum

 


 

C-022-060003 | ICX-t-bona Ball-Head-System

C-022-060003 | ICX-t-bona Ball-Head-System

 

Opis: 3mm H,ball- Ø 2.25mm

Karakteristika: visina 3mm

Materijal: Titanijum

 


 

C-022-060004 | ICX-t-bona Ball-Head-System

C-022-060004 | ICX-t-bona Ball-Head-System

 

Opis: 4mm H,ball- Ø 2.25mm

Karakteristika: visina 4mm

Materijal: Titanijum

 


 

T-13825 | ICX-t-Ecco

T-13825 | ICX-t-Ecco

 

Opis: T-Ecco, Matrix, complete,

           including Retention Replacement

           Male Red Plastic Auxiliary Ring

Karakteristika:

Materijal: Titanijum

 


 

T-13833 | ICX-t-Ecco

T-13833 | ICX-t-Ecco

 

Opis: Gold plastic Auxiliary Ring

Karakteristika:

Materijal: Titanijum

 


 

T-10571 | ICX-T-Ecco Aktivator/Deaktivator

T-10571 | ICX-T-Ecco Aktivator/Deaktivator

 

Opis: Aktivator/Deaktivator

Karakteristika:

Materijal: Titanijum