M: +381 63 355 522
M: +381 63 306 253
E: drjelena.panic@gmail.com

OCC koncept

OCC-Koncept ICX Templant

 

All-On-4™ i  All-On-6™  terapijski protokol razvijen je u cilju uspešne rehabilitacije bezubih pacijenata koristeći samo 4 ili 6 implantata koji podržavaju fiksnu protezu omogućavajući neposrednu funkciju i zadovoljavajuću estetiku. All-On-4™ i  All-On-6™  protokol proizišao je iz koncepta imedijatne funkcije čija je jedna od najvažnijih postavki zadovoljavajuća primarna stabilnost implantata. Imajući na umu taj uslov implantati adekvatnom protetskom restauracijom mogu biti opterećeni naposredno nakon ugradnje, a bez opasnosti da će njihova oseointegracija izostati. Pacijenti se svojim implantatima doslovce mogu služiti odmah.

All-On-4™ i  All-On-6™ protokol zaobilazi potrebu za kompleksnim rekonstrukcijama mekih i tvrdih tkiva, čuva vitalne anatomske strukture, omogućava širok spektar protetskih opcija, kako fiksnih tako i mobilnih. Uspešnost i stopa preživljavanja implantata i protetskih restauracija je visoka, iznad 95% na svetskom nivou. O popularnosti koncepta dovoljno govori i to što su ga i neke druge kompanije i proizvođači implantata prihvatili, pa između ostalog postoji i OCC-Konzept ICX Templant nemačke kompanije Medentis.

 

 

)