M: +381 63 355 522
M: +381 63 306 253
E: drjelena.panic@gmail.com

Novi zubi

Dentalni implantat je zamena za izgubljeni koren zuba. Njegov dizajn je sličan korenu zuba i usađuje se u viličnu kost kako bi nadoknadio izgubljene zube.


Dentalni implantat preuzima ulogu korena zuba jer srasta sa kosti i nosi zubnu nadogradnju
npr. pojedinačne krunice, mostove ili omogućava sigurnu retenciju i stabilizaciju dentalne proteze.


Implantologija je priznata, naučno iscrpno dokumentovana i predvidiva terapija sa visokim stepenom uspešnosti, preko 94%.


A u slučaju ICX implantata ova stopa je preko 98% .

 

Implantacije se uspešno izvode od 1965. godine a od 1982. godine implantologija je i priznata kao siguran oblik terapije od Nemačkog Društva za stomatologiju (www.dgzmk.de ) .


Visok stepen uspešnosti i konstantnost u naučnim istraživanjima i studijama uspešnosti dovele su do snažnog porasta implantološke rehabilitacije pacijenata, a posebno zadnjih godina.


Prednost života sa implantima:

  • Vaši novi zubi čvrsto su ugrađeni u viličnu kost i ponašaju se kao prirodni zubi
  • Bez problema možete jesti sve što poželite
  • Visoki estetski rezultati
  • Hirurški zahvat je siguran i predvidiv
  • Otkrijete i ponovo pokažete svoj prirodan osmeh