M: +381 63 355 522
M: +381 63 306 253
E: drjelena.panic@gmail.com

Implantati Ø 4,8 mm

C-001-480080 | ICX-mini Ø 4,8 x 8mm

C-001-480080 | ICX-mini Ø 4,8 x 8mm

 

Opis: Ø 4,8mm

Karakteristika: dužina 8mm

Materijal: Titanijum Grad 4 KV  

 


 

C-001-480100 | ICX-mini Ø 4,8 x 10mm

C-001-480100 | ICX-mini Ø 4,8 x 10mm

 

Opis: Ø 4,8mm

Karakteristika: dužina 10mm

Materijal: Titanijum Grad 4 KV  

 


 

C-001-480125 | ICX-mini Ø 4,8 x 12,5mm

C-001-480125 | ICX-mini Ø 4,8 x 12,5mm

 

Opis: Ø 4,8mm

Karakteristika: dužina 12,5mm

Materijal: Titanijum Grad 4 KV  

 


 

C-001-480150 | ICX-mini Ø 4,8 x 15mm

C-001-480150 | ICX-mini Ø 4,8 x 15mm

 

Opis: Ø 4,8mm

Karakteristika: dužina 15mm

Materijal: Titanijum Grad 4 KV