M: +381 63 355 522
M: +381 63 306 253
E: drjelena.panic@gmail.com

Implantati Ø 4,1 mm

C-001-425080 | ICX-mini Ø 4,1 x 8mm

C-001-425080 | ICX-mini Ø 4,1 x 8mm

 

Opis: Ø 4,1mm

Karakteristika: dužina 8mm

Materijal: Titanijum Grad 4 KV  

 


 

C-001-425100 | ICX-mini Ø 4,1 x 10mm

C-001-425100 | ICX-mini Ø 4,1 x 10mm

 

Opis: Ø 4,1mm

Karakteristika: dužina 10mm

Materijal: Titanijum Grad 4 KV  

 


 

C-001-425125 | ICX-mini Ø 4,1 x 12,5mm

C-001-425125 | ICX-mini Ø 4,1 x 12,5mm

 

Opis: Ø 4,1mm

Karakteristika: dužina 12,5mm

Materijal: Titanijum Grad 4 KV  

 


 

C-001-425150 | ICX-mini Ø 4,1 x 15mm

C-001-425150 | ICX-mini Ø 4,1 x 15mm

 

Opis: Ø 4,1mm

Karakteristika: dužina 15mm

Materijal: Titanijum Grad 4 KV