M: +381 63 355 522
M: +381 63 306 253
E: drjelena.panic@gmail.com

Implantati Ø 3,45 mm

C-001-345065 | ICX-mini Ø 3,45 x 6,5mm

C-001-345065 | ICX-mini Ø 3,45 x 6,5mm

 

Opis: Ø 3,45mm

Karakteristika: dužina 6,5mm

Materijal: Titanijum Grad 4 KV  

 


 

C-001-345080 | ICX-mini Ø 3,45 x 8mm

C-001-345080 | ICX-mini Ø 3,45 x 8mm

 

Opis: Ø 3,45mm

Karakteristika: dužina 8mm

Materijal: Titanijum Grad 4 KV  

 


 

C-001-345100 | ICX-mini Ø 3,45 x 10mm

C-001-345100 | ICX-mini Ø 3,45 x 10mm

 

Opis: Ø 3,45mm

Karakteristika: dužina 10mm

Materijal: Titanijum Grad 4 KV  

 


 

C-001-345125 | ICX-mini Ø 3,45 x 12,5mm

C-001-345125 | ICX-mini Ø 3,45 x 12,5mm

 

Opis: Ø 3,45mm

Karakteristika: dužina 12,5mm

Materijal: Titanijum Grad 4 KV