M: +381 63 355 522
M: +381 63 306 253
E: drjelena.panic@gmail.com

Gingiva Formeri

C-004-444720 | ICX Gingiva Former Ø 3,9/4,7 mm

C-004-444720 | ICX Gingiva Former Ø 3,9/4,7 mm

 

Opis: Ø 3,9/4,7mm

Karakteristika: visina 3,5mm

Materijal: Titanijum 

 


 

C-004-444720 | ICX Gingiva Former Ø 3,9/4,7 mm

C-004-444730 | ICX Gingiva Former Ø 3,9/4,7 mm

 

Opis: Ø 3,9/4,7mm

Karakteristika: dužina 4,5mm

Materijal: Titanijum 

 


C-004-444740 | ICX Gingiva Former Ø 3,9/4,7 mm

C-004-444740 | ICX Gingiva Former Ø 3,9/4,7 mm

 

Opis: Ø 3,9/4,7mm

Karakteristika: visina 5,5mm

Materijal: Titanijum 

 


 

 

C-004-444740 | ICX Gingiva Former Ø 3,9/4,7 mm

C-004-444750 | ICX Gingiva Former Ø 3,9/4,7 mm

 

Opis: Ø 3,9/4,7mm

Karakteristika: dužina 6,5mm

Materijal: Titanijum 

 


 

C-004-004510 | ICX Gingiva Former Ø 4,5 mm

C-004-004510 | ICX Gingiva Former Ø 4,5 mm

 

Opis: Ø 4,5mm

Karakteristika: visina 1mm

Materijal: Titanijum 

 


 

 

C-004-004520 | ICX Gingiva Former Ø 4,5 mm

C-004-004520 | ICX Gingiva Former Ø 4,5 mm

 

Opis: Ø 4,5mm

Karakteristika: dužina 2mm

Materijal: Titanijum 

 


C-004-004530 | ICX Gingiva Former Ø 4,5 mm

C-004-004530 | ICX Gingiva Former Ø 4,5 mm

 

Opis: Ø 4,5mm

Karakteristika: dužina 3mm

Materijal: Titanijum 

 


 

C-004-004540 | ICX Gingiva Former Ø 4,5 mm

C-004-004540 | ICX Gingiva Former Ø 4,5 mm

 

Opis: Ø 4,5mm

Karakteristika: dužina 4mm

Materijal: Titanijum 

 


 

C-004-004550 | ICX Gingiva Former Ø 4,5 mm

C-004-004550 | ICX Gingiva Former Ø 4,5 mm

 

Opis: Ø 4,5mm

Karakteristika: dužina 5mm

Materijal: Titanijum 

 


 

C-004-004560 | ICX Gingiva Former Ø 4,5 mm

C-004-004560 | ICX Gingiva Former Ø 4,5 mm

 

Opis: Ø 4,5mm

Karakteristika: dužina 6mm

Materijal: Titanijum 

 


C-004-006020 | ICX Gingiva Former Ø 6,0 mm

C-004-006020 | ICX Gingiva Former Ø 6,0 mm

 

Opis: Ø 6,0mm

Karakteristika: dužina 2mm

Materijal: Titanijum 

 


C-004-006030 | ICX Gingiva Former Ø 6,0 mm

C-004-006030 | ICX Gingiva Former Ø 6,0 mm

 

Opis: Ø 6,0mm

Karakteristika: dužina 3mm

Materijal: Titanijum 

 


C-004-006040 | ICX Gingiva Former Ø 6,0 mm

C-004-006040 | ICX Gingiva Former Ø 6,0 mm

 

Opis: Ø 6,0mm

Karakteristika: dužina 4mm

Materijal: Titanijum 

 


C-004-006050 | ICX Gingiva Former Ø 6,0 mm

C-004-006050 | ICX Gingiva Former Ø 6,0 mm

 

Opis: Ø 6,0mm

Karakteristika: dužina 5mm

Materijal: Titanijum 

 


C-004-006060 | ICX Gingiva Former Ø 6,0 mm

C-004-006060 | ICX Gingiva Former Ø 6,0 mm

 

Opis: Ø 6,0mm

Karakteristika: dužina 6mm

Materijal: Titanijum 

 


C-004-504720 | ICX Gingiva Former Ø 4,7 mm

C-004-504720 | ICX Gingiva Former Ø 4,7 mm

 

Opis: Ø 4,7mm

Karakteristika: dužina 2mm, Hex konekcija

Materijal: Peek

 


C-004-504740 | ICX Gingiva Former Ø 4,7 mm

C-004-504740 | ICX Gingiva Former Ø 4,7 mm

 

Opis: Ø 4,7mm

Karakteristika: dužina 4mm, Hex konekcija

Materijal: Peek

 


C-004-514720 | ICX Gingiva Former Ø 4,7 mm

C-004-514720 | ICX Gingiva Former Ø 4,7 mm

 

Opis: Ø 4,7mm

Karakteristika: dužina 2mm, Non-Hex konekcija

Materijal: Peek

 


C-004-514740 | ICX Gingiva Former Ø 4,7 mm

C-004-514740 | ICX Gingiva Former Ø 4,7 mm

 

Opis: Ø 4,7mm

Karakteristika: dužina 4mm, Non-Hex konekcija

Materijal: Peek

 


C-004-524706 | ICX Gingiva Former Ø 5,0 mm

C-004-524706 | ICX Gingiva Former Ø 5,0 mm

 

Opis: Ø 5,0mm

Karakteristika: dužina 6mm, Hex konekcija

Materijal: Peek

 


C-004-524708 | ICX Gingiva Former Ø 5,0 mm

C-004-524708 | ICX Gingiva Former Ø 5,0 mm

 

Opis: Ø 5,0mm

Karakteristika: dužina 8mm, Hex konekcija

Materijal: Peek

 


C-004-524710 | ICX Gingiva Former Ø 5,0 mm

C-004-524710 | ICX Gingiva Former Ø 5,0 mm

 

Opis: Ø 5,0mm

Karakteristika: dužina 10mm, Hex konekcija

Materijal: Peek

 


C-004-526006 | ICX Gingiva Former Ø 7,0 mm

C-004-526006 | ICX Gingiva Former Ø 7,0 mm

 

Opis: Ø 7,0mm

Karakteristika: dužina 6mm, Hex konekcija

Materijal: Peek

 


C-004-526008 | ICX Gingiva Former Ø 7,0 mm

C-004-526008 | ICX Gingiva Former Ø 7,0 mm

 

Opis: Ø 7,0mm

Karakteristika: dužina 8mm, Hex konekcija

Materijal: Peek

 


C-004-526010 | ICX Gingiva Former Ø 7,0 mm

C-004-526010 | ICX Gingiva Former Ø 7,0 mm

 

Opis: Ø 7,0mm

Karakteristika: dužina 10mm, Hex konekcija

Materijal: Peek