M: +381 63 355 522
M: +381 63 306 253
E: drjelena.panic@gmail.com

Implantati Ø 2,9 mm

C-001-290080 | ICX-mini Ø 2,9 x 8mm

C-001-290080 | ICX-mini Ø 2,9 x 8mm

 

Opis: Ø 2,9mm

Karakteristika: dužina 8mm

Materijal: Titanijum Grad 4 KV  

 


 

C-001-290100 | ICX-mini Ø 2,9 x 10mm

C-001-290100 | ICX-mini Ø 2,9 x 10mm

 

Opis: Ø 2,9mm

Karakteristika: dužina 10mm

Materijal: Titanijum Grad 4 KV  

 


 

C-001-290125 | ICX-mini Ø 2,9 x 12,5mm

C-001-290125 | ICX-mini Ø 2,9 x 12,5mm

 

Opis: Ø 2,9mm

Karakteristika: dužina 12,5mm

Materijal: Titanijum Grad 4 KV